Zapraszamy do odwiedzenia nowej strony Katedry i Kliniki Nefrologii i Medycyny Transplantacyjnej *** www.nefrologia.umed.wroc.pl ***


Department of Nephrology and Transplantation Medicine
Wrocław Medical University
Borowska 213, 50-556 Wrocław, POLAND
tel.: +48 71 733 25 00, +48 71 733 25 01, faks: + 48 71 733 25 09
e-mail: klinef@am.centrum.pl
Head: Prof. Marian Klinger, MD, PhD tel. +48 71 733 25 00; e-mail: klinef@am.centrum.pl
Staff of the Department
Main areas of research
PUBLICATIONS
2013:

Banasik M, Garcarek J, Lepiesza A, Kurcz J, Kaminska D, Mazanowska O, Boratynska M, Patrzalek D, Klinger M. Successful Embolization of the Peripheral Branches of the Superior Mesenteric Artery Performed Because of Tuberculosis-Associated Acute Bleeding in a Patient After a Renal Transplant. Exp Clin Transplant. 2013 Feb 22. doi: 10.6002/ect.2012.0219. [Epub ahead of print]

Kościelska-Kasprzak K, Bartoszek D, Myszka M, Zabińska M, Klinger M. The Complement Cascade and Renal Disease. Arch Immunol Ther Exp (Warsz). 2013 Sep 13. [Epub ahead of print]

Creation of arteriovenous fistulae for hemodialysis in octogenarians. Watorek E, Golebiowski T, Kusztal M, Letachowicz K, Letachowicz W, Augustyniak Bartosik H, Garcarek J, Madziarska K, Weyde W, Klinger M. Hemodial Int. 2013 Aug 14. doi: 10.1111/hdi.12076. [Epub ahead of print]

The relationship of NT-proBNP and dialysis parameters with outcome of incident haemodialysis patients: results from the membrane permeability outcome study. Locatelli F, Hannedouche T, Martin-Malo A, Jacobson SH, Vanholder R, Ronco C, La Milia V, Lopez Gomez JM, Stefoni S, Maheut H, Klinger M, Krummel T, Dhondt A, Berdud I, Gauly A. Blood Purif. 2013;35(1-3):216-23.

H.H. Hirsch, F. Vincenti, S. Friman, M. Tuncer, F. Citterio, A. Więcek, E.-H. Scheuermann, M[arian] Klinger, G. Russ, M.D. Pescovitz, H. Prestele.: Polyomavirus BK replication in de novo kidney transplant patients receiving tacrolimus or cyclosporine: a prospective, randomized, multicenter study. Am.J.Transplant. 2013 Vol.13 no.1; s.136-145

Beata Strempska, Małgorzata Bilińska, Wacław Weyde, Magdalena Koszewicz, Katarzyna Madziarska, Tomasz Gołębiowski, Marian Klinger.: The effect of high-tone external muscle stimulation on symptoms and electrophysiological parameters of uremic peripheral neuropathy. Clin.Nephrol. 2013 Vol.79 suppl.1; s.S24-S27

Hanna Augustyniak-Bartosik, Magdalena Krajewska, Wacław Weyde, Katarzyna Madziarska, Michał Rurek, Marian Klinger.: Novel PKD1 mutations - the effect on clinical phenotype of ADPKD patients in Lower Silesia. Post.Hig.Med.Dośw.(online) 2013 Vol.67; s.157-163

M[aria] Boratyńska, A.M. Zoń, M[arta] Obremska, K[arol] Początek, M[arcin] Protasiewicz, M[aria] Magott, M[arian] Klinger.: Effect of reduced sympathetic hyperactivity on cardiovascular risk factors in kidney transplantation patients. Transplant.Proc. 2013 Vol.45 no.4; s.1571-1574

M[irosław] Banasik, M[aria] Boratyńska, K[atarzyna] Kościelska-Kasprzak, O[ktawia] Mazanowska, M[agdalena] Krajewska, M[arcelina] Żabińska, D[orota] Bartoszek, M[arta] Myszka, B. Nowakowska, T[omasz] Dawiskiba, A[gnieszka] Lepiesza, P[aweł] Chudoba, M[arian] Klinger.: The impact of de novo donor-specific anti-human leukocyte antigen antibodies on 5-year renal transplant outcome. Transplant.Proc. 2013 Vol.45 no.4; s.1449-1452

O[ktawia] Mazanowska, D[orota] Kamińska, M[agdalena] Krajewska, M[irosław] Banasik, M[arcelina] Żabińska, K[atarzyna] Kościelska-Kasprzak, P. Biecek, P[aweł] Chudoba, D[ariusz] Patrzałek, M[aria] Boratyńska, M[arian] Klinger.: Increased plasma tissue inhibitors of metalloproteinase concentrations as negative predictors associated with deterioration of kidney allograft function upon long-term observation. Transplant.Proc. 2013 Vol.45 no.4; s.1458-1461

M[irosław] Banasik, M[aria] Boratyńska, K[atarzyna] Kościelska-Kasprzak, O[ktawia] Mazanowska, D[orota] Bartoszek, M[arcelina] Żabińska, M[arta] Myszka, B. Nowakowska, A[gnieszka] Hałoń, P[iotr] Szyber, D[ariusz] Patrzałek, M[arian] Klinger.: Long-term follow-up of non-HLA and anti-HLA antibodies: incidence and importance in renal transplantation. Transplant.Proc. 2013 Vol.45 no.4; s.1462-1465

Katarzyna Madziarska, Marian Klinger.: Elderly patients: when and how to perform dialysis? Post.Nauk Med. 2013 T.26 nr 2; s.154-156

Kawalec P, Holko P, Szkultecka-Debek M, Paszulewicz A, Boratyńska M, Głyda M, Ignacak E, Maks J, Russel-Szymczyk M, Kaweczyńska-Lasoń A. [The evaluation of cost-effectiveness and cost-utility of valganciclovir for the prophylaxis of cytomegalovirus disease to 200 days after kidney transplantation]. Pol Merkur Lekarski. 2013 Jun;34(204):332-8. Polish.

2012:

Krzysztof Letachowicz, Waldemar Letachowicz, Mariusz Kusztal, Wacław Weyde, Marian Klinger.: Routine use of the transradial approach in primary percutaneous coronary intervention [letter to the editor]. Heart 2012 Vol.98 no.14; s.1106

Krzysztof Letachowicz, Marian Kołodziej, Krzysztof Międzybrodzki, Waldemar Letachowicz, Wacław Weyde, Marek Sąsiadek, Marian Klinger.: Tunneled-cuffed catheter implanted into the accessory hemiazygos vein because of occlusion of the left innominate vein. Hemodial.Int. 2012 Volo.16 no.2; s.310-314

Katarzyna Madziarska, Wacław Weyde, Magdalena Krajewska, Ewa Żukowska-Szczechowska, Katarzyna Gosek, Józef Penar, Renata Kłak, Tomasz Gołębiowski, Cyprian Kozyra, Marian Klinger.: Elderly dialysis patients: analysis of factors affecting long-term survival in 4-year prospective observation. Int.Urol.Nephrol. 2012 Vol.44 no.3; s.955-961

Katarzyna Madziarska, Marian Klinger.: New-onset posttransplant diabetes mellitus begins in the dialysis period. J.Renal Nutr. 2012 Vol.22 no.1; s.162-165

Ewa Wątorek, Tomasz Gołębiowski, Krzysztof Letachowicz, Jerzy Garcarek, Jacek Kurcz, Hanna Augustyniak-Bartosik, Waldemar Letachowicz, Wacław Weyde, Marian Klinger.: Balloon angioplasty for disruption of tunneled dialysis catheter fibrin sheath. J.Vasc.Access 2012 Vol.13 no.1; s.111-114

Krzysztof Letachowicz, Waldemar Letachowicz, Wacław Weyde, Tomasz Gołębiowski, Mariusz Kusztal, Ewa Wątorek, Marian Klinger.: Repair of damaged connectors of tunneled cuffed catheters with a two-piece adaptor for peritoneal dialysis. J.Vasc.Access 2012 Vol.13 no.2; s.203-207

Wacław Weyde, Mariusz Kusztal, Tomasz Gołębiowski, Krzysztof Letachowicz, Waldemar Letachowicz, Ewa Wątorek, Katarzyna Madziarska, Magdalena Krajewska, Przemysław Szyber, Dariusz Janczak, Marian Klinger.: Superficialization of the radial artery - an alternative secondary vascular access. J.Vasc.Access 2012 Vol.13 no.4; s.504-507

Tomasz Gołębiowski, Mariusz Kusztal, Wacław Weyde, Wioletta Dziubek, Marek Woźniewski, Katarzyna Madziarska, Magdalena Krajewska, Krzysztof Letachowicz, Beata Strempska, Marian Klinger.: A program of physical rehabilitation during hemodialysis sessions improves the fitness of dialysis patients. Kidney Blood Press.Res. 2012 Vol.35 no.4; s.290-296

Izabela Nowak, Maria Magott-Procelewska, Agnieszka Kowal, Maciej Miazga, Marta Wagner, Wanda Niepiekło-Miniewska, Małgorzata Kamińska, Andrzej Wiśniewski, Edyta Majorczyk, Marian Klinger, Wioleta Łuszczek, Andrzej Pawlik, Rafał Płoski, Ewa Barcz, David Senitzer, Piotr Kuśnierczyk.: Killer immunoglobulin-like receptor (KIR) and HLA genotypes affect the outcome of allogeneic kidney transplantation. PLoS One 2012 Vol.7 no.9; poz.e44718 [10 s.]

Bernhard K. Kramer, Marian Klinger, Stefan Vitko, Maciej Głyda, Kartsen Midvedt, Sergio Stefoni, Franco Citterio, Frank Pietruck, Jean-Paul Squifflet, Giuseppe Segoloni, Bernd Kruger, Heide Sperschneider, Bernhard Banas, Lars Backman, Markus Weber, Mario Carmellini, Ferenc Perner, Kerstin Claesson, Wojciech Marcinkowski, Marek Ostrowski, Grzegorz Senatorski, Johan Nordstrom, Kaija Salmela.: Tacrolimus-based, steroid-free regimens in renal transplantation: 3-year follow-up of the ATLAS Trial. Transplantation 2012 Vol.94 no.5; s.492-498

Katarzyna Kościelska-Kasprzak, Dorota Bartoszek, Marian Klinger.: Ekulizumab - zastosowanie u chorych po transplantacji nerki. W:Postępy w nefrologii i nadciśnieniu tętniczym. T.11 ; pod red. Andrzeja Więcka, Franciszka Kokota; Kraków : Medycyna Praktyczna, 2012; s.95-98

Mirosław Banasik, Jerzy Garcarek, Jacek Kurcz, Marian Klinger.: Pacjent ze zwężeniem tętnicy przeszczepionej nerki. Forum Nefrol. 2012 T.5 nr 1; s.52-55

Mirosław Banasik, Jerzy Garcarek, Jacek Kurcz, Marian Klinger.: Zwężenie tętnicy przeszczepionej nerki jako przyczyna nadciśnienia tętniczego. Forum Nefrol. 2012 T.5 nr 1; s.30-36

Marian Klinger, Ilona Dziemianko, Krzysztof Kazimierczak.: Glomerulopatie pierwotne. W:Interna Szczeklika : podręcznik chorób wewnętrznych 2012 ; red. prowadzący Piotr Gajewski; Kraków : Medycyna Praktyczna, 2012; s.1428-1439 (Medycyna Praktyczna)

Marian Klinger, Krzysztof Kazimierczak, Robert Drabczyk.: Glomerulopatie wrodzone. W:Interna Szczeklika : podręcznik chorób wewnętrznych 2012 ; red. prowadzący Piotr Gajewski; Kraków : Medycyna Praktyczna, 2012; s.1450-1452 (Medycyna Praktyczna)

Zbigniew Hruby, Marian Klinger, Edward Franek, Franciszek Kokot, Krzysztof Kazimierczak.: Glomerulopatie wtórne. W:Interna Szczeklika : podręcznik chorób wewnętrznych 2012 ; red. prowadzący Piotr Gajewski; Kraków : Medycyna Praktyczna, 2012; s.1439-1450 (Medycyna Praktyczna)

Marian Klinger, Robert Drabczyk.: Klasyfikacja i ogólna charakterystyka kłębuszkowych zapaleń nerek. W:Interna Szczeklika : podręcznik chorób wewnętrznych 2012 ; red. prowadzący Piotr Gajewski; Kraków : Medycyna Praktyczna, 2012; s.1426-1428 (Medycyna Praktyczna)

Marian Klinger, Sławomir C. Zmonarski.: Zespół nerczycowy. W:Interna Szczeklika : podręcznik chorób wewnętrznych 2012 ; red. prowadzący Piotr Gajewski; Kraków : Medycyna Praktyczna, 2012; s.1452-1456 (Medycyna Praktyczna)

Magdalena Krajewska, Józef Penar, Marian Klinger.: "Ostry brzuch" i zapalenie nerek - czy można było uniknąć operacji? Med.Dypl. 2012 Vol.21 nr 2; s.85-88

Marian Klinger.: Zespół hemolityczno-mocznicowy. Med.Prakt. 2012 nr 4(254); s.49-50. Nefrologia - postępy 2011

Marian Klinger.: Leczenie niedokrwistości przewlekłej choroby nerek czynnikami stymulującymi erytropoezę, w którym miejscu jesteśmy po 25 latach. Nefrol.Dializoter.Pol. 2012 T.16 nr 3; s.130-133

Marian Klinger.: Polska ochrona zdrowia : priorytety i wyzwania. Raport specjalny [wypowiedzi 25 ekspertów]. Ogólnopol.Syst.Ochr.Zdr. 2012 nr 12; s.18

2011:

Grzegorczyk K, Krajewska M, Weyde W, Jakuszko K, Gniewek A, Klinger M. Gender and kidney diseases: the clinical importance and mechanisms of modifying effects. Postepy Hig Med Dosw (Online). 2011 Dec 29;65:849-57.

Madziarska K, Klinger M. New-onset posttransplant diabetes mellitus begins in the dialysis period. J Ren Nutr. 2012 Jan;22(1):162-5.

Letachowicz K, Letachowicz W, Weyde W, Golebiowski T, Kusztal M, Watorek E, Klinger M. Repair of damaged connectors of tunneled cuffed catheters with a two-piece adaptor for peritoneal dialysis. J Vasc Access. 2011 Nov 16:0. doi: 10.5301/jva.5000030. [Epub ahead of print]

Banasik M, Madziarska K, Weyde W, Kusztal M, Gołębiowski T, Zmonarski S, Krajewska M, Janczak D, Klinger M. A rare variant route of the ulnar artery does not contraindicate the creation of a fistula in the wrist of a diabetic patient with end-stage renal disease. Postepy Hig Med Dosw (Online). 2011 Oct 10;65:654-7.

Letachowicz K, Kołodziej M, Międzybrodzki K, Letachowicz W, Weyde W, Sąsiadek M, Klinger M. Tunneled-cuffed catheter implanted into the accessory hemiazygos vein because of occlusion of the left innominate vein. Hemodial Int. 2011 Oct 10. doi: 10.1111/j.1542-4758.2011.00619.x. [Epub ahead of print]

Ziaja J, Chudek J, Kolonko A, Kamińska D, Kujawa-Szewieczek A, Kuriata-Kordek M, Król R, Klinger M, Wiecek A, Patrzałek D, Cierpka L. Does simultaneously transplanted pancreas improve long-term outcome of kidney transplantation in type 1 diabetic recipients? Transplant Proc. 2011 Oct;43(8):3097-101.

Mazanowska O, Kamińska D, Krajewska M, Zabińska M, Kopeć W, Boratyńska M, Chudoba P, Patrzalek D, Klinger M. Imbalance of metallaproteinase/tissue inhibitors of metalloproteinase system in renal transplant recipients with chronic allograft injury. Transplant Proc. 2011 Oct;43(8):3000-3.

Watorek E, Szymczak M, Boratynska M, Patrzalek D, Klinger M. Cardiovascular risk in kidney transplant recipients receiving mammalian target of rapamycin inhibitors. Transplant Proc. 2011 Oct;43(8):2967-9.

Kusztal M, Kłak R, Krajewska M, Boratyńska M, Patrzałek D, Klinger M. Application of extracorporeal photopheresis in kidney transplant recipients: technical considerations and procedure tolerance. Transplant Proc. 2011 Oct;43(8):2941-2.

Kusztal M, Kościelska-Kasprzak K, Gdowska W, Zabińska M, Myszka M, Kłak R, Krajewska M, Boratyńska M, Szyber P, Chudoba P, Patrzałek D, Klinger M. Extracorporeal photopheresis as an antirejection prophylaxis in kidney transplant recipients: preliminary results. Transplant Proc. 2011 Oct;43(8):2938-40.

Kamińska D, Kościelska-Kasprzak K, Drulis-Fajdasz D, Hałoń A, Polak W, Chudoba P, Jańczak D, Mazanowska O, Patrzałek D, Klinger M. Kidney ischemic injury genes expressed after donor brain death are predictive for the outcome of kidney transplantation. Transplant Proc. 2011 Oct;43(8):2891-4.

lznerowicz A, Chudoba P, Kamińska D, Kościelska-Kasprzak K, Drulis-Fajdasz D, Hałoń A, Janczak D, Boratyńska M, Klinger M, Patrzałek D, Polak WG. Duration of brain death and cold ischemia time, but not warm ischemia time, increases expression of genes associated with apoptosis in transplanted kidneys from deceased donors. Transplant Proc. 2011 Oct;43(8):2887-90.

Watorek E, Golebiowski T, Letachowicz K, Garcarek J, Kurcz J, Bartosik HA, Letachowicz W, Weyde W, Klinger M. Balloon angioplasty for disruption of tunneled dialysis catheter fibrin sheath. J Vasc Access. 2011 Sep 29:0. doi: 10.5301/jva.5000015. [Epub ahead of print]

Jakuszko K, Krajewska M, Weyde W, Grzegorczyk K, Klinger M. [Pentraxins - their importance in pathogenesis of systemic lupus erythematosus]. Postepy Hig Med Dosw (Online). 2011 Sep 14;65:597-605. Polish.

Wątorek E, Paprocka M, Duś D, Kopeć W, Klinger M. Endostatin and vascular endothelial growth factor: potential regulators of endothelial progenitor cell number in chronic kidney disease. Pol Arch Med Wewn. 2011 Sep;121(9):296-301.

Grzegorczyk K, Krajewska M, Weyde W, Jakuszko K, Gniewek A, Klinger M. Gender and kidney diseases: the clinical importance and mechanisms of modifying effects. Postepy Hig Med Dosw (Online). 2011 Dec 29;65:849-57.

Letachowicz K, Letachowicz W, Weyde W, Golebiowski T, Kusztal M, Watorek E, Klinger M. Repair of damaged connectors of tunneled cuffed catheters with a two-piece adaptor for peritoneal dialysis. J Vasc Access. 2011 Nov 16:0. doi: 10.5301/jva.5000030. [Epub ahead of print]

Banasik M, Madziarska K, Weyde W, Kusztal M, Gołębiowski T, Zmonarski S, Krajewska M, Janczak D, Klinger M. A rare variant route of the ulnar artery does not contraindicate the creation of a fistula in the wrist of a diabetic patient with end-stage renal disease. Postepy Hig Med Dosw (Online). 2011 Oct 10;65:654-7.

Letachowicz K, Kołodziej M, Międzybrodzki K, Letachowicz W, Weyde W, Sąsiadek M, Klinger M. Tunneled-cuffed catheter implanted into the accessory hemiazygos vein because of occlusion of the left innominate vein. Hemodial Int. 2011 Oct 10. doi: 10.1111/j.1542-4758.2011.00619.x. [Epub ahead of print]

Ziaja J, Chudek J, Kolonko A, Kamińska D, Kujawa-Szewieczek A, Kuriata-Kordek M, Król R, Klinger M, Wiecek A, Patrzałek D, Cierpka L. Does simultaneously transplanted pancreas improve long-term outcome of kidney transplantation in type 1 diabetic recipients? Transplant Proc. 2011 Oct;43(8):3097-101.

Mazanowska O, Kamińska D, Krajewska M, Zabińska M, Kopeć W, Boratyńska M, Chudoba P, Patrzalek D, Klinger M. Imbalance of metallaproteinase/tissue inhibitors of metalloproteinase system in renal transplant recipients with chronic allograft injury. Transplant Proc. 2011 Oct;43(8):3000-3.

2010:

Boratyńska M, Karbowska A, Klinger M. The effect of hyperuricemia on endothelial biomarkers and renal function in kidney allograft recipients. Transplant Proc. 2010 Dec;42(10):4074-7.

Nowak I, Majorczyk E, Wiśniewski A, Pawlik A, Magott-Procelewska M, Passowicz-Muszyńska E, Malejczyk J, Płoski R, Giebel S, Barcz E, Zoń-Giebel A, Malinowski A, Tchórzewski H, Chlebicki A, Łuszczek W, Kurpisz M, Gryboś M, Wilczyński J, Wiland P, Senitzer D, Sun JY, Jankowska R, Klinger M, Kuśnierczyk P. Does the KIR2DS5 gene protect from some human diseases? PLoS One. 2010 Aug 26;5(8):e12381.

Madziarska K, Weyde W, Krajewska M, Patrzalek D, Janczak D, Kusztal M, Augustyniak-Bartosik H, Szyber P, Kozyra C, Klinger M. The increased risk of post-transplant diabetes mellitus in peritoneal dialysis-treated kidney allograft recipients. Nephrol Dial Transplant. 2010 Sep 17. [Epub ahead of print]

Letachowicz K, Weyde W, Letachowicz W, Klinger M. The effect of type and vascular access quality on the outcome of chronic hemodialysis treatment. J Ren Nutr. 2010 Sep;20(5 Suppl):S118-21. Review.

Kusztal M, Kościelska-Kasprzak K, Drulis-Fajdasz D, Magott-Procelewska M, Patrzałek D, Janczak D, Chudoba P, Klinger M. The influence of CTLA-4 gene polymorphism on long-term kidney allograft function in Caucasian recipients. Transpl Immunol. 2010 Jul;23(3):121-4. Epub 2010 May 12.

Kaminska D, Bernat B, Vakulenko O, Kuzniar J, Tyran B, Suchnicki K, Lange A, Mazanowska O, Halon A, Klinger M. Glomerular lesion and increased cytokine gene expression in renal tissue in patients with decompensated nephrotic syndrome due to chronic GvHD. Ren Fail. 2010 May;32(4):510-4.

Zynek-Litwin M, Kuzniar J, Marchewka Z, Kopec W, Kusztal M, Patrzalek D, Biecek P, Klinger M. Plasma and urine leukocyte elastase-alpha1protease inhibitor complex as a marker of early and long-term kidney graft function. Nephrol Dial Transplant. 2010 Jul;25(7):2346-51. Epub 2010 Feb 16.

Szymczak M, Kuźniar J, Klinger M. The role of heparanase in diseases of the glomeruli. Arch Immunol Ther Exp (Warsz). 2010 Feb;58(1):45-56. Epub 2010 Jan 5. Review.

Sagoo P, Perucha E, Sawitzki B, Tomiuk S, Stephens DA, Miqueu P, Chapman S, Craciun L, Sergeant R, Brouard S, Rovis F, Jimenez E, Ballow A, Giral M, Rebollo-Mesa I, Le Moine A, Braudeau C, Hilton R, Gerstmayer B, Bourcier K, Sharif A, Krajewska M, Lord GM, Roberts I, Goldman M, Wood KJ, Newell K, Seyfert-Margolis V, Warrens AN, Janssen U, Volk HD, Soulillou JP, Hernandez-Fuentes MP, Lechler RI. Development of a cross-platform biomarker signature to detect renal transplant tolerance in humans. J Clin Invest. 2010 Jun 1;120(6):1848-61. doi: 10.1172/JCI39922. Epub 2010 May 24.