Klinika i Katedra Nefrologii i Medycyny Transplantacyjnej - nauka - nefrologia.wroclaw.pl

Zapraszamy do odwiedzenia nowej strony Katedry i Kliniki Nefrologii i Medycyny Transplantacyjnej *** www.nefrologia.umed.wroc.pl ***


KONTAKT
Katedra i Klinika Nefrologii i Medycyny Transplantacyjnej
Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
Kierownik: Prof. dr hab. Marian Klinger
50-556 Wrocław, Borowska 213
tel. +71 7332500, +71 7332520, fax. +71 7332509
e-mail: klinef@am.centrum.pl (sekretariat)
e-mail: info@nefrologia.wroclaw.pl
DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA
Katedra i Klinika Nefrologii i Medycyny Transplantacyjnej realizuje badania naukowe miedzy innymi w następujących obszarach:

Pierwotne i wtórne kłębuszkowe zapalenia nerek
- Genetyczne i immunologiczne wskaźniki rokownicze w pierwotnych i wtórnych kłębuszkowych zapaleniach nerek
- Użyteczność markerów uszkodzenia podocyta w ocenie aktywności kłębuszkowych zapaleń nerek oraz nowe wskaźniki autoimmunizacji w glomerulopatiach
- Badania nad nowymi nieinwazyjnymi metodami oceny przebiegu procesu zapalnego
- Endokrynne i zapalne uwarunkowania rozwoju nefropatii cukrzycowej

Przeszczepy narządowe
- Wpływ odpowiedzi immunologicznej na bezpośrednią i odległą funkcję przeszczepionej nerki - analiza aktywacji immunologicznej dawcy i biorcy (alloreaktywność komórkowa i humoralna)
- Aktywacja immunologiczna towarzysząca uszkodzeniu niedokrwienno-reperfuzyjnemu, rola układu dopełniacza
- Ocena immunologiczna biorców przeszczepów wielotkankowych

Dializoterapia
- Czynniki wpływające na chorobowość i śmiertelność chorych hemodializowanych
- Wytwarzanie dostępu naczyniowego u chorych wysokiego ryzyka - chorych na cukrzycę, osób w wieku podeszłym - oryginalna metoda wykonywania przetoki tętniczo-żylnej z własnych naczyń z wykorzystaniem żyły przeszywającej połączonej koniec-do-końca z tętnicą promieniową, sposób stosowany u chorych ze zniszczonymi żyłami powierzchownymi przedramienia.
- Opracowanie metody przemieszczenia przetoki tętniczo-żylnej u osób otyłych. Metody implantacji cewników dializacyjnych.
- Rehabilitacja chorych dializowanych.
- Remodeling naczyniowy w przetoce tętniczo – żylnej.
PUBLIKACJE NAUKOWE
wybrane prace z lat 2010-2018, ostatnia aktualizacja: marzec 2018
Mariusz Kusztal, Ewa Trafidło, Katarzyna Madziarska, Hanna Augustyniak-Bartosik, Maciej Karczewski, Wacław Weyde, Magdalena Krajewska, Joanna Rymaszewska, Marian Klinger.: Depressive symptoms but not chronic pain have an impact on the survival of patients undergoing maintenance hemodialysis
Arch.Med.Sci. 2018 Vol.14 no.2; s.265-275
IF: 1.969

Tomasz Gołębiowski, Mariusz Kusztal, Krzysztof Letachowicz, Jerzy Garcarek, Tomasz Porażko, Jan Penar, Magdalena Krajewska, Wacław Weyde, Marian Klinger.: Difficulties with tunneling of the cuffed catheter: a single-centre experience
Sci.Rep. 2018 Vol.8; art.3314 [7 s.]
IF: 4.259

Maciej Szymczak, Jakub Kuźniar, Wacław Kopeć, Marcelina Żabińska, Zofia Marchewka, Katarzyna Kościelska-Kasprzak, Marian Klinger.: Increased granulocyte heparanase activity in neutrophils from patients with lupus nephritis and idiopathic membranous nephropathy
Arch.Immunol.Ther.Exp. 2017 Vol.65 no.1; s.83-91
IF: 2.040

Iain C. Macdougall, Andreas H. Bock, Fernando Carrera [et al.] ; the FIND-CKD Study investigators [Marian Klinger et al.]: Renal function in patients with non-dialysis chronic kidney disease receiving intravenous ferric carboxymaltose: an analysis of the randomized FIND-CKD trial
BMC Nephrol. 2017 Vol.18; art.24 [18 s.]
IF: 2.289
Katarzyna Jakuszko, Magdalena Krajewska, Katarzyna Kościelska-Kasprzak, Marta Myszka, Agata Sebastian, Katarzyna Gniewek, Piotr Wiland, Marian Klinger.: Antibodies against monomeric C-reactive protein - a promising biomarker of lupus nephritis?
Clin.Biochem. 2017 Vol.50 no.13-14; s.756-762
IF: 2.434

Agnieszka Perkowska-Ptasińska, Artur Bartczak, Małgorzata Wągrowska-Danilewicz, Agnieszka Hałoń, Krzysztof Okoń, Aldona Woźniak, Marian Danilewicz, Henryk Karkoszka, Andrzej Marszałek, Jolanta Kowalewska, Andrzej Mróz, Agnieszka Korolczuk, Andrzej Oko, Alicja Dębska-Ślizień, Beata Naumnik, Zbigniew Hruby, Marian Klinger, Kazimierz Ciechanowski, Marek Myslak, Władysław Sułowicz, Andrzej Rydzewski, Andrzej Więcek, Jacek Manitius, Tadeusz Gregorczyk, Stanisław Niemczyk, Michał Nowicki, Ryszard Gellert, Tomasz Stompor, Monika Wieliczko, Krzysztof Marczewski, Leszek Pączek, Olga Rostkowska, Dominika Dęborska-Materkowska, Grażyna Bogdanowicz, Andrzej Milkowski, Magdalena Durlik.: Clinicopathologic correlations of renal pathology in the adult population of Poland
Nephrol.Dial.Transplant. 2017 Vol.32 suppl.2; s.ii209-ii218
IF: 4.470
Marian Klinger.: Internal medicine at the crossroads [letter to the editor]
Pol.Arch.Med.Wewn. 2017 Vol.127 no.2; s.133-134
IF: 2.309

Pedro Magalhaes, Martin Pejchinovski, Katerina Markoska, Mirosław Banasik, Marian Klinger, Dominika Svec-Billa, Ivan Rychlik, Merita Rroji, Arianna Restivo, Giovambattista Capasso, Flaviu Bob, Adalbert Schiller, Alberto Ortiz, Maria Vanessa Perez-Gomez, Pablo Cannata, Maria Dolores Sanchez-Nino, Radomir Naumovic, Voin Brkovic, Momir Polenakovic, William Mullen, Antonia Vlahou, Petra Zurbig, Lars Pape, Franco Ferrario, Colette Denis, Goce Spasovski, Harald Mischak, Joost P. Schanstra.: Association of kidney fibrosis with urinary peptides: a path towards non-invasive liquid biopsies?
Sci.Rep. 2017 Vol.7; art.16915 [8 s.]
IF: 4.259

Dorota Kamińska, Katarzyna Kościelska-Kasprzak, Magdalena Krajewska, Adam Chełmoński, Jerzy Jabłecki, Marcelina Żabińska, Marta Myszka, Mirosław Banasik, Maria Boratyńska, Agnieszka Gomułkiewicz, Piotr Dzięgiel, Marian Klinger.: Immune activation- and regulation-related patterns in stable hand transplant recipients
Transpl.Int. 2017 Vol.30 no.2; s.144-152
IF: 3.079

Bolesław Rutkowski, Paul Tam, Frank M. van der Sande, Andreas Vychytil, Vedat Schwenger, Rainer Himmele, Adelheid Gauly ; the Low Sodium Balance Study Group [Marian Klinger et al.]: Low-sodium versus standard-sodium peritoneal dialysis solution in hypertensive patients: a randomized controlled trial
Am.J.Kidney Dis. 2016 Vol.67 no.5; s.753-761
IF: 7.623

D[orota] Kamińska, K[atarzyna] Kościelska-Kasprzak, P[aweł] Chudoba, M[arian] Klinger.: Kidney injury due to warm ischemia during transplantation can be reduced [letter to the editor]
Am.J.Transplant. 2016 Vol.16 no.5; s.1639
IF: 6.165

Marcelina Żabińska, Magdalena Krajewska, Katarzyna Kościelska-Kasprzak, Katarzyna Jakuszko, Dorota Bartoszek, Marta Myszka, Marian Klinger.: CD4+CD25+CD127- and CD4+CD25+Foxp3+ regulatory T cell subsets in mediating autoimmune reactivity in systemic lupus erythematosus patients
Arch.Immunol.Ther.Exp. 2016 Vol.64 no.5; s.399-407
IF: 2.040

Jerzy Garcarek, Tomasz Gołębiowski, Krzysztof Letachowicz, Mariusz Kusztal, Maciej Szymczak, Katarzyna Madziarska, Katarzyna Jakuszko, Sławomir Zmonarski, Maciej Guziński, Wacław Weyde, Marian Klinger.: Balloon dilatation for removal of an irretrievable permanent hemodialysis catheter: the safest approach
Artif.Organs 2016 Vol.40 no.5; s.E84-E88
IF: 2.403

Agnieszka Perkowska-Ptasińska, Dominika Dęborska-Materkowska, Artur Bartczak, Tomasz Stompór, Tomasz Liberek, Barbara Bullo-Piontecka, Anna Wasińska, Agnieszka Serwacka, Marian Klinger, Jolanta Chyl, Michał Kuriga, Robert Małecki, Krzysztof Marczewski, Bogdan Hryniewicz, Tadeusz Gregorczyk, Monika Wieliczko, Stanisław Niemczyk, Olga Rostkowska, Leszek Pączek, Magdalena Durlik.: Kidney disease in the elderly: biopsy based data from 14 renal centers in Poland
BMC Nephrol. 2016 Vol.17; art.194 [9 s.]
IF: 2.289

Claudia Torino, Luna Gargani, Rosa Sicari, Krzysztof Letachowicz, Robert Ekart, Danilo Fliser, Adrian Covic, Kostas Siamopoulos, Aristeidis Stavroulopoulos, Ziad A. Massy, Enrico Fiaccadori, Alberto Caiazza, Thomas Bachelet, Itzchak Slotki, Alberto Martinez-Castelao, Marie-Jeanne Coudert-Krier, Patrick Rossignol, Faikah Gueler, Thierry Hannedouche, Vincenzo Pannichi, Andrzej Więcek, Giuseppe Pontoriero, Pantelis Sarafidis, Marian Klinger, Radovan Hojs, Sarah Seiler-Mussler, Fabio Lizzi, Dimitrie Siriopol, Olga Balafa, Linda Shavit, Rocco Tripepi, Francesca Mallamaci, Giovanni Tripepi, Eugenio Picano, Gerard Michel London, Carmine Zoccali.: The agreement between auscultation and lung ultrasound in hemodialysis patients: the LUST study
Clin.J.Am.Soc.Nephrol. 2016 Vol.11 no.11; s.2005-2011
IF: 4.780

Wioletta Dziubek, Katarzyna Bulińska, Mariusz Kusztal, Joanna Kowalska, Łukasz Rogowski, Agnieszka Zembroń-Łacny, Tomasz Gołębiowski, Bartosz Ochmann, Weronika Pawlaczyk, Marian Klinger, Marek Woźniewski.: Evaluation of exercise tolerance in dialysis patients performing tai chi training: preliminary study
Evid.-Based Complement.Altern.Med. 2016 Vol.2016; art.ID 5672580 [7 s.]
IF: 1.740

Marcelina Żabińska, Magdalena Krajewska, Katarzyna Kościelska-Kasprzak, Marian Klinger.: CD3+CD8+CD28- T lymphocytes in patients with lupus nephritis
J.Immunol.Res. 2016 Vol.2016; art.ID 1058165 [7 s.]
IF: 3.276

Krzysztof Letachowicz, Mariusz Kusztal, Tomasz Gołębiowski, Waldemar Letachowicz, Wacław Weyde, Marian Klinger.: Regarding "A randomized controlled trial of interrupted versus continuous suturing techniques for radiocephalic fistulas" [letter to the editor]
J.Vasc.Surg. 2016 Vol.63 no.6; s.1666
IF: 3.536

Krzysztof Letachowicz, Tomasz Gołębiowski, Mariusz Kusztal, Waldemar Letachowicz, Wacław Weyde, Marian Klinger.: The snuffbox fistula should be preferred over the wrist arteriovenous fistula
J.Vasc.Surg. 2016 Vol.63 no.2; s.436-440
IF: 3.536

Wioletta Dziubek, Joanna Kowalska, Mariusz Kusztal, Łukasz Rogowski, Tomasz Gołębiowski, Małgorzata Nikifur, Joanna Szczepańska-Gieracha, Agnieszka Zembroń-Łacny, Marian Klinger, Marek Woźniewski.: The level of anxiety and depression in dialysis patients undertaking regular physical exercise training - a preliminary study
Kidney Blood Press.Res. 2016 Vol.41 no.1; s.86-98
IF: 3.104

Dorota Kamińska, Katarzyna Kościelska-Kasprzak, Paweł Chudoba, Oktawia Mazanowska, Mirosław Banasik, Marcelina Żabińska, Maria Boratyńska, Agnieszka Lepiesza, Agnieszka Gomułkiewicz, Piotr Dzięgiel, Marian Klinger.: Pretransplant immune- and apoptosis-related gene expression is associated with kidney allograft function
Mediat.Inflamm. 2016 Vol.2016; art.ID 8970291 [9 s.]
W tekście błędnie Agnieszka Gomółkiewicz
IF: 3.232

Daniel Abramowicz, Marc Hazzan, Umberto Maggiore [et al.] ; the Descartes Working Group and the European Renal Best Practice (ERBP) Advisory Board [Marian Klinger et al.]: Does pre-emptive transplantation versus post start of dialysis transplantation with a kidney from a living donor improve outcomes after transplantation? A systematic literature reviewand position statement by the Descartes Working Group and ERBP
Nephrol.Dial.Transplant. 2016 Vol.31 no.5; s.691-697
IF: 4.470

Luna Gargani, Rosa Sicari, Mauro Raciti, Luca Serasini, Mirko Passera, Claudia Torino, Krzysztof Letachowicz, Robert Ekart, Danilo Fliser, Adrian Covic, Olga Balafa, Aristeidis Stavroulopoulos, Ziad A. Massy, Enrico Fiaccadori, Alberto Caiazza, Thomas Bachelet, Itzchak Slotki, Linda Shavit, Alberto Martinez-Castelao, Marie-Jeanne Coudert-Krier, Patrick Rossignol, Thomas Daniel Kraemer, Thierry Hannedouche, Vincenzo Panichi, Andrzej Więcek, Giuseppe Pontoriero, Pantelis Sarafidis, Marian Klinger, Radovan Hojs, Sarah Seiler-Mussler, Fabio Lizzi, Mihai Onofriescu, Fotis Zarzoulas, Rocco Tripepi, Francesca Mallamaci, Giovanni Tripepi, Eugenio Picano, Gerard Michel London, Carmine Zoccali.: Efficacy of a remote web-based lung ultrasound training for nephrologists and cardiologists: a LUST trial sub-project
Nephrol.Dial.Transplant. 2016 Vol.31 no.12; s.1982-1988
IF: 4.470

Annick Massart, Annaick Pallier, Julio Pascual, Ondrej Viklicky, Klemens Budde, Goce Spasovski, Marian Klinger, Mehmet Sukru Sever, Soren Schwartz Sorensen, Karine Hadaya, Rainer Oberbauer, Christopher Dudley, Hans W. De Fijter, Alexander Yussim, Marc Hazzan, Thomas Wekerle, David Berglund, Consuelo De Biase, Maria Jose Perez-Saez, Anja Muhlfeld, Giuseppe Orlando, Katia Clemente, Quirino Lai, Francesco Pisani, Aljosa Kandus, Marije Baas, Frederike Bemelman, Jadranka Buturovic Ponikvar, Hakim Mazouz, Piero Stratta, Jean-Francois Subra, Florence Villemain, Andries Hoitsma, Laura Braun, Maria Carmen Cantarell, Hulya Colak, Aisling Courtney, Giovanni Maria Frasca, Matthew Howse, Maarten Naesens, Tomas Reischig, Daniel Seron, Nurhan Seyahi, Cem Tugmen, Angel Alonso Hernandez, Luboslav Bena, Luigi Biancone, Vania Cuna, Carmen Diaz-Corte, Alexandre Dufay, Andre Gaasbeek, Arnaud Garnier, Philippe Gatault, Miguel Angel Gentil Govantes, Francois Glowacki, Oliver Gross, Bruno Hurault de Ligny, Uyen Huynh-Do, Benedicte Janbon, Luis Antonio Jimenez del Cerro, Frieder Keller, Gaetano La Manna, Ricardo Lauzurica, Herve Le Monies de Sagazan, Friedrich Thaiss, Christophe Legendre, Severine Martin, Marie-Christine Moal, Christian Noel, Evangeline Pillebout, Gian Benedetto Piredda, Ana Ramirez Puga, Władysław Sułowicz, Serhan Tuglular, Michaela Prokopova, Melanie Chesneau, Alain Le Moine, Pierrick Guerif, Jean-Paul Soulillou, Marc Abramowicz, Magali Giral, Judith Racape, Umberto Maggiore, Sophie Brouard, Daniel Abramowicz.: The DESCARTES-Nantes survey of kidney transplant recipients displaying clinical operational tolerance identifies 35 new tolerant patients and 34 almost tolerant patients
Nephrol.Dial.Transplant. 2016 Vol.31 no.6; s.1002-1013
IF: 4.470

Marta Obremska, Maria Boratyńska, Dorota Zyśko, Maciej Szymczak, Jacek Kurcz, Anna Goździk, Maciej Rachwalik, Marian Klinger.: Beneficial effect of bilateral native nephrectomy as complete denervation on left ventricular mass and function in renal transplant recipients
Pol.Arch.Med.Wewn. 2016 Vol.126 no.1-2; s.58-67
IF: 2.309

Dorota Kamińska, Katarzyna Kościelska-Kasprzak, Paweł Chudoba, Agnieszka Hałoń, Oktawia Mazanowska, Agnieszka Gomułkiewicz, Piotr Dzięgiel, Dominika Drulis-Fajdasz, Marta Myszka, Agnieszka Lepiesza, Wojciech Polak, Maria Boratyńska, Marian Klinger.: The influence of warm ischemia elimination on kidney injury during transplantation - clinical and molecular study
Sci.Rep. 2016 Vol.6; art.36118 [10 s.]
IF: 4.259

Nuria Montero, María Jose Perez-Saez, Julio Pascual ; the DESCARTES Working Group [Marian Klinger et al.]: Immunosuppression in the elderly renal allograft recipient: a systematic review
Transplant.Rev. 2016 Vol.30 no.3; s.144-153
IF: 3.113

Wioletta Dziubek, Katarzyna Bulińska, Łukasz Rogowski, Tomasz Gołębiowski, Mariusz Kusztal, Monika Grochola, Dominika Markowska, Agnieszka Zembroń-Łacny, Wacław Weyde, Marian Klinger, Marek Woźniewski.: The effects of aquatic exercises on physical fitness and muscle function in dialysis patients
BioMed Res.Int. 2015 Vol.2015; art.ID 912980 [9 s.]
IF: 2.134

Dorota Kamińska, Katarzyna Kościelska-Kasprzak, Paweł Chudoba, Oktawia Mazanowska, Mirosław Banasik, Marcelina Żabińska, Maria Boratyńska, Agnieszka Lepiesza, Krzysztof Korta, Agnieszka Gomułkiewicz, Piotr Dzięgiel, Marian Klinger.: Type of renal replacement therapy (hemodialysis versus peritoneal dialysis) does not affect cytokine gene expression or clinical parameters of renal transplant candidates
BioMed Res.Int. 2015 Vol.2015; art.ID 797490 [7 s.]
IF: 2.134

Jerzy Garcarek, Ewa Wątorek, Jacek Kurcz, Mariusz Kusztal, Tomasz Gołębiowski, Krzysztof Letachowicz, Waldemar Letachowicz, Wacław Weyde, Marian Klinger.: Endovascular reparation of central vein injury with balloon-protected embolization [letter to the editor]
Cardiovasc.Interv.Radiol. 2015 Vol.38 no.4; s.1057-1059
IF: 2.144

Sharon M. Moe, Glenn M. Chertow, Patrick S. Parfrey [et al.] ; the Evaluation of Cinacalcet HCl Therapy to Lower Cardiovascular Events (EVOLVE) Trial Investigators [Marian Klinger et al.]: Cinacalcet, fibroblast growth factor-23, and cardiovascular disease in hemodialysis : the Evaluation of Cinacalcet HCl Therapy to Lower Cardiovascular Events (EVOLVE) Trial
Circulation 2015 Vol.132 no.1; s.27-39
IF: 17.202

Patrick S. Parfrey, Tilman B. Drueke, Geoffrey A. Block [et al.] ; the Evaluation of Cinacalcet HCl Therapy to Lower Cardiovascular Events (EVOLVE) Trial Investigators [Marian Klinger et al.]: The effects of cinacalcet in older and younger patients on hemodialysis: the evaluation of cinacalcet HCl therapy to lower cardiovascular events (EVOLVE) trial
Clin.J.Am.Soc.Nephrol. 2015 Vol.10 no.5; s.791-799
IF: 4.657

D[agna] Rukasz, M[agdalena] Krajewska, H[anna] Augustyniak-Bartosik, K[rzysztof] Letachowicz, A[gnieszka] Hałoń, M[arcin] Ekiert, K[atarzyna] Jakuszko, K[atarzyna] Madziarska, W[acław] Weyde, M[arian] Klinger.: Effective treatment of Kaposi sarcoma with everolimus in a patient with membranous glomerulonephritis [letter to the editor]
Intern.Med.J. 2015 Vol.45 no.2; s.230-231
IF: 1.526

Umberto Maggiore, Rainer Oberbauer, Julio Pascual, Ondrej Viklicky, Chris Dudley, Klemens Budde, Soren Schwartz Sorensen, Marc Hazzan, Marian Klinger, Daniel Abramowicz.: Strategies to increase the donor pool and access to kidney transplantation: an international perspective
Nephrol.Dial.Transplant. 2015 Vol.30 no.2; s.217-222
IF: 4.085

Ewa Wątorek, Marian Klinger.: IL-17A as a potential biomarker of IgA nephropathy
Pol.Arch.Med.Wewn. 2015 Vol.125 no.3; s.204-206
IF: 2.054

M[agdalena] Krajewska, D[agna] Rukasz, K[atarzyna] Jakuszko, H[anna] Augustyniak-Bartosik, J[ózef] Penar, Z. Bednarz, M[arian] Klinger.: Hepatitis C-associated glomerulonephritis mimicking systemic lupus erythematosus [letter to the editor]
Scand.J.Rheumatol. 2015 Vol.44 no.4; s.343-344
IF: 2.307

Marian Klinger, Mirosław Banasik.: Immunological characteristics of the elderly allograft recipient
Transplant.Rev. 2015 Vol.29 no.4; s.219-223
IF: 3.915

Marcin Protasiewicz, Karol Początek, Mirosław Banasik, Rafał Poręba, Maciej Podgórski, Jacek Kurcz, Andrzej Mysiak, Marian Klinger, Maria Boratyńska.: Successful renal artery denervation in a renal transplant recipient with refractory hypertension
Am.J.Hypertens. 2014 Vol.27 no.7; s.982-984
IF: 2.852

Tomasz J. Kuźniar, Marian Klinger.: Sleep apnea, continuous positive airway pressure, and renal health
Am.J.Respir.Crit.Care Med. 2014 Vol.190 no.5; s.486-487
IF: 12.996

Katarzyna Kościelska-Kasprzak, Dorota Bartoszek, Marta Myszka, Marcelina Żabińska, Marian Klinger.: The complement cascade and renal disease
Arch.Immunol.Ther.Exp. 2014 Vol.62 no.1; s.47-57
IF: 3.176

Mariusz Kusztal, Patryk Piotrowski, Oktawia Mazanowska, Błażej Misiak, Monika Kantorska-Janiec, Maria Boratyńska, Marian Klinger, Andrzej Kiejna.: Catatonic episode after kidney transplantation
Gen.Hosp.Psychiatr. 2014 Vol.36 no.3; s.360.e3-360.e5
IF: 2.606

Mirosław Banasik, Jerzy Jabłecki, Maria Boratyńska, Dorota Kamińska, Katarzyna Kościelska-Kasprzak, Dorota Bartoszek, Adam Chełmoński, Agnieszka Hałoń, Wojciech Baran, Marian Klinger.: Humoral immunity in hand transplantation: anti-HLA and non-HLA response
Hum.Immunol. 2014 Vol.75 no.8; s.859-862
IF: 2.138

K[atarzyna] Jakuszko, M[agdalena] Krajewska, A[gnieszka] Hałoń, K[atarzyna] Kościelska-Kasprzak, M[arta] Myszka, M[arcelina] Żabińska, H[anna] Augustyniak-Bartosik, D. Rukasz, W[acław] Weyde, M[arian] Klinger.: Pathogenic role of antibodies against monomeric C-reactive protein in tubulointerstitial nephritis and uveitis syndrome
Intern.Med.J. 2014 Vol.44 no.8; s.809-812
IF: 1.644

Mirosław Banasik, Maria Boratyńska, Katarzyna Kościelska-Kasprzak, Dorota Kamińska, Dorota Bartoszek, Marcelina Żabińska, Marta Myszka, Sławomir Zmonarski, Marcin Protasiewicz, Beata Nowakowska, Agnieszka Hałoń, Paweł Chudoba, Marian Klinger.: The influence of non-HLA antibodies directed against angiotensin II type 1 receptor (AT1R) on early renal transplant outcomes
Transpl.Int. 2014 Vol.27 no.10; s.1029-1038
IF: 2.599

H.H. Hirsch, F. Vincenti, S. Friman, M. Tuncer, F. Citterio, A. Więcek, E.-H. Scheuermann, M[arian] Klinger, G. Russ, M.D. Pescovitz, H. Prestele.: Polyomavirus BK replication in de novo kidney transplant patients receiving tacrolimus or cyclosporine: a prospective, randomized, multicenter study
Am.J.Transplant. 2013 Vol.13 no.1; s.136-145
IF: 6.190

Francesco Locatelli, Thierry Hannedouche, Alejandro Martin-Malo, Stefan H. Jacobson, Raymond Vanholder, Claudio Ronco, Vincenzo La Milia, Juan M. Lopez Gomez, Sergio Stefoni, Herve Maheut, Marian Klinger, Thierry Krummel, Annemie Dhont, Isabel Berdud, Adelheid Gauly.: The relationship of NT-proBNP and dialysis parameters with outcome of incident haemodialysis patients: results from the membrane permeability outcome study
Blood Purif. 2013 Vol.35 no.1-3; s.216-223
IF: 1.920

Tomasz Pawinski, Paulina Luszczynska, Magdalena Durlik, Jadwiga Majchrzak, Teresa Baczkowska, Maria Chrzanowska, Joanna Sobiak, Maciej Glyda, Magdalena Kuriata-Kordek, Dorota Kamińska, Magdalena Krajewska, Marian Klinger.: Development and validation of limited sampling strategies for the estimation of mycophenolic acid area under the curve in adult kidney and liver transplant recipients receiving concomitant enteric-coated mycophenolate sodium and tacrolimus
Ther.Drug Monit. 2013 Vol.35 no.6; s.760-769
IF: 1.926

Krzysztof Letachowicz, Waldemar Letachowicz, Mariusz Kusztal, Wacław Weyde, Marian Klinger.: Routine use of the transradial approach in primary percutaneous coronary intervention [letter to the editor]
Heart 2012 Vol.98 no.14; s.1106
IF: 5.014

Katarzyna Madziarska, Marian Klinger.: New-onset posttransplant diabetes mellitus begins in the dialysis period
J.Renal Nutr. 2012 Vol.22 no.1; s.162-165
IF: 1.750

Tomasz Gołębiowski, Mariusz Kusztal, Wacław Weyde, Wioletta Dziubek, Marek Woźniewski, Katarzyna Madziarska, Magdalena Krajewska, Krzysztof Letachowicz, Beata Strempska, Marian Klinger.: A program of physical rehabilitation during hemodialysis sessions improves the fitness of dialysis patients
Kidney Blood Press.Res. 2012 Vol.35 no.4; s.290-296
IF: 1.596

The EVOLVE Trial Investigators [Marian Klinger et al.]: Effect of cinacalcet on cardiovascular disease in patients undergoing dialysis
New Engl.J.Med. 2012 Vol.367 no.26; s.2482-2494 + supplementary appendix on-line [list of contributors]
IF: 51.658

Vicente E. Torres, Arlene B. Chapman, Olivier Devuyst [et al.] ; TEMPO 3:4 Trial Investigators [Marian Klinger et al.]: Tolvaptan in patients with autosomal dominant polycystic kidney disease
New Engl.J.Med. 2012 Vol.367 no.25; s.2407-2418 + supplementary appendix on-line [list of contributors]
IF: 51.658

Izabela Nowak, Maria Magott-Procelewska, Agnieszka Kowal, Maciej Miazga, Marta Wagner, Wanda Niepiekło-Miniewska, Małgorzata Kamińska, Andrzej Wiśniewski, Edyta Majorczyk, Marian Klinger, Wioleta Łuszczek, Andrzej Pawlik, Rafał Płoski, Ewa Barcz, David Senitzer, Piotr Kuśnierczyk.: Killer immunoglobulin-like receptor (KIR) and HLA genotypes affect the outcome of allogeneic kidney transplantation
PLoS One 2012 Vol.7 no.9; art.e44718 [10 s.]; doi:10.1371/journal.pone.0044718
IF: 3.730

Bernhard K. Kramer, Marian Klinger, Stefan Vitko, Maciej Głyda, Kartsen Midvedt, Sergio Stefoni, Franco Citterio, Frank Pietruck, Jean-Paul Squifflet, Giuseppe Segoloni, Bernd Kruger, Heide Sperschneider, Bernhard Banas, Lars Backman, Markus Weber, Mario Carmellini, Ferenc Perner, Kerstin Claesson, Wojciech Marcinkowski, Marek Ostrowski, Grzegorz Senatorski, Johan Nordstrom, Kaija Salmela.: Tacrolimus-based, steroid-free regimens in renal transplantation: 3-year follow-up of the ATLAS Trial
Transplantation 2012 Vol.94 no.5; s.492-498
IF: 3.781

Ewa Wątorek, Maria Boratyńska, Danuta Smolska, Dariusz Patrzałek, Marian Klinger.: Malignancy after renal transplantation in the new era of immunosuppression
Ann.Transplant. 2011 Vol.16 no.2; s.14-18
IF: 2.020

Colin Baigent, Martin J. Landray, Christina Reith [et al.] ; the SHARP Investigators [Marian Klinger, Magdalena Krajewska, Tomasz Gołębiowski, Mariusz Kusztal, Zbigniew Hruby et al.]: The effects of lowering LDL cholesterol with simvastatin plus ezetimibe in patients with chronic kidney disease (Study of Heart and Renal Protection): a randomised placebo-controlled trial
Lancet 2011 Vol.377 no.9784; s.2181-2192 + supplementary webappendix [contributors]
IF: 38.278

Katarzyna Madziarska, Marian Klinger.: Potential influence of dialysis modality on post-transplantation diabetes mellitus risk. Reply [letter]
Nephrol.Dial.Transplant. 2011 Vol.26 no.6; s.2063-2064
IF: 3.396

Katarzyna Madziarska, Wacław Weyde, Magdalena Krajewska, Dariusz Patrzałek, Dariusz Janczak, Mariusz Kusztal, Hanna Augustyniak-Bartosik, Przemysław Szyber, Cyprian Kozyra, Marian Klinger.: The increased risk of post-transplant diabetes mellitus in peritoneal dialysis-treated kidney allograft recipients
Nephrol.Dial.Transplant. 2011 Vol.26 no.4; s.1396-1401
IF: 3.396

Hallvard Holdaas, Lionel Rostaing, Daniel Seron [et al.] ; the ASCERTAIN Investigators [Marian Klinger et al.]: Conversion of long-term kidney transplant recipients from calcineurin inhibitor therapy to everolimus: a randomized, multicenter, 24-month study
Transplantation 2011 Vol.92 no.4; s.410-418 + erratum online [complete investigators list]
IF: 4.003

Klemens Budde, Helio Tedesco-Silva, Wolfgang Arns, Ahmed Shoker, Martin Zeier, Marian Klinger, Beatriz Rosales, Rowan Walker, Hans Prestele, Soniya Vaidya, Dirk Kuypres.: Improved rejection prophylaxis with an initially intensified dosing regimen of enteric-coated mycophenolate sodium in de novo renal transplant recipients
Transplantation 2011 Vol.92 no.3; s.321-327
IF: 4.003

Maciej Szymczak, Jakub Kuźniar, Marian Klinger.: The role of heparanase in diseases of the glomeruli
Arch.Immunol.Ther.Exp. 2010 Vol.58 no.1; s.45-56
IF: 2.385

Bernhard K. Kramer, Marian Klinger, Zbigniew Włodarczyk, Marek Ostrowski, Kartsen Midvedt, Sergio Stefoni, Franco Citterio, Frank Pietruck, Jean-Paul Squifflet, Giuseppe Segoloni, Bernd Kruger, Heide Sperschneider, Bernhard Banas, Lars Backman, Markus Weber, Mario Carmellini, Ferenc Perner, Kerstin Claesson, Wojciech Marcinkowski, Stefan Vitko, Grzegorz Senatorski, Kaija Salmela, Johan Nordstrom.: Tacrolimus combined with two different corticosteroid-free regimens compared with a standard triple regimen in renal transplantation: one year observational results
Clin.Transplant. 2010 Vol.24 no.1 (on-line); s.E1-E9
IF: 1.751

Mariusz Kusztal, Ewa Trafidło, Wacław Weyde, Marian Klinger.: Cognitive-behavioral group therapy is an effective treatment for major depression in hemodialysis (HD) patients [letter to the editor]
Kidney Int. 2010 Vol.77 no.7; s.646-647
IF: 6.105

Małgorzata Zynek-Litwin, Jakub Kuźniar, Zofia Marchewka, Wacław Kopeć, Mariusz Kusztal, Dariusz Patrzałek, Przemysław Biecek, Marian Klinger.: Plasma and urine leukocyte elastase-α1protease inhibitor complex as a marker of early and long-term kidney graft function
Nephrol.Dial.Transplant. 2010 Vol.25 no.7; s.2346-2351
IF: 3.564

Katarzyna Madziarska, Wacław Weyde, Katarzyna Gosek, Wacław Kopeć, Józef Penar, Renata Kłak, Ewa Żukowska-Szczechowska, Magdalena Krajewska, Mariusz Kusztal, Tomasz Gołębiowski, Dorota Radziszewska, Marian Klinger.: Serum levels of proANP and albumin are independent predictors of mortality in the high-risk patients (elderly and diabetics) treated by haemodialysis (HD) and continuous peritoneal dialysis in 4-year prospective observation [letter to the editor]
Nephrol.Dial.Transplant. 2010 Vol.25 no.11; s.3800-3801
IF: 3.564

Izabela Nowak, Edyta Majorczyk, Andrzej Wiśniewski, Andrzej Pawlik, Maria Magott-Procelewska, Ewa Passowicz-Muszyńska, Jacek Malejczyk, Rafał Płoski, Sebastian Giebel, Ewa Barcz, Aleksandra Zoń-Giebel, Andrzej Malinowski, Henryk Tchórzewski, Arkadiusz Chlebicki, Wioleta Łuszczek, Maciej Kurpisz, Marian Gryboś, Jacek Wilczyński, Piotr Wiland, David Senitzer, Ji Yao Sun, Renata Jankowska, Marian Klinger, Piotr Kuśnierczyk.: Does the KIR2DS5 gene protect from some human diseases?
PLoS One 2010 Vol.5 no.8; art.e12381 [6 s.]; doi:10.1371/journal.pone.0012381
IF: 4.411

Mariusz Kusztal, Katarzyna Kościelska-Kasprzak, Dominika Drulis-Fajdasz, Maria Magott-Procelewska, Dariusz Patrzałek, Dariusz Janczak, Paweł Chudoba, Marian Klinger.: The influence of CTLA-4 gene polymorphism on long-term kidney allograft function in Caucasian recipients
Transpl.Immunol. 2010 Vol.23 no.3; s.121-124
IF: 1.912