Klinika i Katedra Nefrologii i Medycyny Transplantacyjnej - info - nefrologia.wroclaw.pl

Zapraszamy do odwiedzenia nowej strony Katedry i Kliniki Nefrologii i Medycyny Transplantacyjnej *** www.nefrologia.umed.wroc.pl ***


Department of Nephrology and Transplantation Medicine
Wrocław Medical University
Borowska 213, 50-556 Wrocław, POLAND
tel.: +48 71 733 25 00, +48 71 733 25 01, faks: + 48 71 733 25 09
e-mail: klinef@am.centrum.pl
Head: Prof. Marian Klinger, MD, PhD tel. +48 71 733 25 00; e-mail: klinef@am.centrum.pl
Staff of the Department
Main areas of research
Publications