Zapraszamy do odwiedzenia nowej strony Katedry i Kliniki Nefrologii i Medycyny Transplantacyjnej *** www.nefrologia.umed.wroc.pl ***LABORATORIUM SPECJALISTYCZNE
Katedry i Kliniki Nefrologii i Medycyny Transplantacyjnej
Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

50-556 Wrocław, Borowska 213
bud. FA, Ip. p.2.21-2.24
tel. +71 7332520; fax. +71 7332509

Kierownik Laboratorium
prof. dr hab. Marian Klinger

Kierownik ds. jakości
dr Katarzyna Kościelska-Kasprzak

Kierownik ds. technicznych
dr Marcelina Żabińska

Pracownicy Laboratorium:
dr Marta Myszka
mgr Dorota Bartoszek
AKTUALNOŚCI

ZLECENIE BADAŃ LABORATORYJNYCH

UWAGA! - nowe wydanie zlecenia obowiązuje od 2018-08-06
Bardzo prosimy o dostarczanie materiału do badań wraz z wypełnionym:

[ZLECENIEM BADAŃ LABORATORYJNYCH wyd10 2018-07-31]

[INFORMACJA DLA KLIENTA NEF/002/2018 z dnia 2018-07-31]


BARDZO PROSIMY O ZLECANIE BADAŃ WYŁĄCZNIE NA AKTUALNYM DRUKU!

Druk Zlecenia można wydrukować i wypełnić ręcznie drukowanymi literami lub skorzystać z opcji dodawania tekstu w aplikacji Acrobat Reader

Laboratorium Specjalistyczne Katedry i Kliniki Nefrologii i Medycyny Transplantacyjnej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu jest objęte Systemem Zarządzania Jakością zgodnym z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2005 i działa zgodnie z wymogami tej normy.

Informacje dotyczące przebiegu i wyników badań przekazywane są Klientowi w sposób zapewniający poufność wyników i ochronę danych osobowych.
Do kontaktu z Klientem upoważnieni są wszyscy pracownicy Laboratorium.
Każdy Klient ma prawo do złożenia skargi i/lub reklamacji wobec badań i pomiarów lub współpracy z Laboratorium do Kierownika Laboratorium lub Kierownika Katedry i Kliniki Nefrologii i Medycyny Transplantacyjnej UM.
Każdy Klient ma prawo do wglądu do dokumentacji dotyczącej zapewnienia jakości badań i pomiarów w stosunku do metod, które mają zastosowanie przy realizacji danego zlecenia/umowy.
WYCIĄG z IOL-NEF-01 INSTRUKCJI POBIERANIA I TRANSPORTOWANIA MATERIAŁU BIOLOGICZNEGO DO BADAŃ W LABORATORIUM SPECJALISTYCZNYM KATEDRY I KLINIKI NEFROLOGII I MEDYCYNY TRANSPLANTACYJNEJ
Pełna treść instrukcji dostępna jest w Laboratorium
Stan na 20 kwietnia 2015

ZLECENIE BADAŃ LABORATORYJNYCH
Materiał do badań wykonywanych w Laboratorium musi być dostarczony wraz z wypełnionym F-03/Z-NEF-01/POL-12 „Zleceniem badań laboratoryjnych”, którego wzór dostępny jest na stronie www.nefrologia.wroclaw.pl/LAB oraz w Laboratorium.

POBRANIE KRWI

WYMAGANY MATERIAŁ
Przeciwciała anty-HLA – Surowica (aktywator krzepnięcia) – BD Vacutainer, kolor czerwony – 5 ml
Przeciwciała anty-PLA2R – Surowica (aktywator krzepnięcia) – BD Vacutainer, kolor czerwony – 5 ml
Rozkład populacji limfocytów – Krew pełna (EDTA) – BD Vacutainer, kolor fioletowy – 2,7 ml
Całkowita aktywność hemolityczna dopełniacza CH50 – Surowica (aktywator krzepnięcia) – BD Vacutainer, kolor czerwony – 5 ml
Antygen wczesny CMV – Krew pełna (heparyna litowa) – BD Vacutainer, kolor zielony – 9 ml

W przypadku badań wykonywanych w Laboratorium spożycie posiłku nie powoduje zmiany oznaczanych parametrów, może jednak wpłynąć na wystąpienie lipemii zakłócającej przebieg badania. Jeżeli jest to możliwe zaleca się, by pacjent był na czczo (10-12 godzin od ostatniego posiłku)
Na pobranie krwi do badań nie powinno zgłaszać się w okresie głodzenia lub przyjmowania obfitych posiłków
W przypadku pacjentów hemodializowanych pobranie przeprowadzać przed dializą, tj. przed podaniem środka przeciwzakrzepowego.

UWAGA: Porównać dane pacjenta z danymi zawartymi w skierowaniu. Jeżeli ujawni się niezgodność należy przed pobraniem krwi skorygować dane. Sprawdzić poprawność zlecenia.

Przygotować probówki wymagane dla pobrania materiału do badań wymienionych w zleceniu i podpisać je: imieniem, nazwiskiem, nr PESEL lub datą urodzenia.
Pobrać krew na badania zgodnie z zalecaną przez CLSI (Clinical and Laboratory Standard Institute) kolejnością pobierania krwi do poszczególnych probówek:
1. bez dodatków – probówki szklane/plastikowe: surowica
2. probówki plastikowe z żelem lub aktywatorami krzepnięcia: surowica
3. Heparyna: pełna krew
4. EDTA: pełna krew/osocze
5. inne specjalne dodatki

POBIERANIE MOCZU DO BADANIA

WYMAGANY MATERIAŁ
Morfologia erytrocytów – mocz poranny (bez dodatków) – 50ml

Mocz powinien być pobrany z pierwszej porannej mikcji, ze środkowego strumienia, na czczo, po wypoczynku nocnym, przy zachowaniu dotychczasowej diety; u kobiet nie pobiera się moczu do badania w trakcie trwania miesiączki.
Mocz należy dostarczyć do Laboratorium w jak najkrótszym czasie (nie dłuższym niż 2 godziny od oddania moczu), jeżeli jest to niemożliwe, mocz należy przechowywać w lodówce (2-8 ° C) do czasu dostarczenia do Laboratorium.

TRANSPORT MATERIAŁU DO BADAŃ LABORATORYJNYCH
Materiał do badań laboratoryjnych jest transportowany i dostarczany do Laboratorium przez uprawnione osoby. W razie braku możliwości dostarczenia materiału z jednostki organizacyjnej Kliniki Nefrologii i Medycyny Transplantacyjnej USK do Laboratorium, należy niezwłocznie zawiadomić telefonicznie Laboratorium o oczekującym materiale (+71 7332520).
W przypadku badania HLA-DR na monocytach materiał powinien być dostarczony do Laboratorium niezwłocznie, by umożliwić rozpoczęcie wykonania badania w ciągu 30 min od pobrania. Pozostały materiał powinien być dostarczony w czasie nie dłuższym niż 2 godziny od pobrania.
Materiał transportowany jest w zamkniętych pojemnikach oznaczonych MATERIAŁ ZAKAŹNY, w temperaturze pokojowej w czytelnie opisanych probówkach, w statywach w pozycji pionowej.
Jeżeli materiał stanowi odwirowana surowica w czasie dłuższym niż 2 godziny i krótszym niż 24 godzin od pobrania, należy ją transportować z zachowaniem warunku temperatury 2-10°C. Jeżeli czas od pobrania do dostarczenia surowicy wymagał jej zamrożenia, należy ją transportować w warunkach uniemożliwiających rozmrożenie.
Jeżeli dojdzie do kontaminacji pojemnika transportowego należy go zdezynfekować przy użyciu INICIDIN LIQUID SPRAY (lub równoważnym).