Klinika i Katedra Nefrologii i Medycyny Transplantacyjnej - nefrologia.wroclaw.pl

KONTAKT
Katedra i Klinika Nefrologii i Medycyny Transplantacyjnej
Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
Kierownik: Prof. dr hab. Marian Klinger
50-556 Wrocław, Borowska 213

Numery telefonów:
sekretariat +71 7332500
sekretariat medyczny +71 7332505
lada pielęgniarska (oddziały) +71 7332580
przychodnie przykliniczne +71 7331703
laboratorium Katedry i Kliniki Nefrologii i Medycyny Transplantacyjnej +71 7332520
fax +71 7332509

e-mail: klinef@am.centrum.pl (sekretariat)
e-mail: info@nefrologia.wroclaw.pl


DOLNOŚLĄSKI ODDZIAŁ POLSKIEGO TOWARZYSTWA NEFROLOGICZNEGO
50-556 WROCŁAW, BOROWSKA 213
RACHUNEK BANKOWY (składki członkowskie)
PBO BP SA 2/O WROCŁAW
03 1020 5242 0000 2902 0156 9623*** ABSTRACT SUBMISSION DEADLINE HAS BEEN EXTENDED*** JULY 20, 2017 ***


SCIENTIFIC PROGRAMME OUTLINE
FRIDAY, October 20


SESSION 1 9:00 – 11:00
What changes will we see in nephrology in the next 5 years?

Alexander Paliege (Dresden):
How steroids work

Magdalena Krajewska (Wrocław):
Primary membranous nephropathy

Vladimir Tesar (Praha):
IgA nephropathy

Tomasz Stompór (Olsztyn):
Lupus nephritis

Young Investigators Forum (3 oral presentations)


SESSION 2 11:30 – 14:05
New nephrology developments in the next 5 years continues

Marian Klinger (Wrocław):
Antineutrophil cytoplasmatic (ANCA) vasculitis

Peter Mertens (Magdeburg):
Diabetic nephropathy: are there new treatment options on the horizon?

Ryszard Gellert (Warszawa):
Autosomal polycystic kidney disease

Joachim Beige (Leipzig):
Resistant hypertension

Jolanta Małyszko (Białystok):
HCV related glomerular disease

Young Investigators Forum (3 oral presentations)

14:05 - 15:45 lunch, poster presentations


SESSION 3 15:45 - 17:30
Fulfilling challenging clinical tasks

Magdalena Durlik (Warszawa) :
The patient with fever in the first post kidney transplant year; differential diagnosis

Beata Naumnik (Białystok):
How will I approach the septic patients with the symptoms of thrombotic microangiopathy?

Jerzy Chudek (Katowice):
How to choose the best treatment option for the ESRD type 1 diabetic patients?

Young Investigators Forum (3 oral presentations)
SATURDAY, October 21


SESSION 4: 9:00 - 11:30
What changes will we see in Nephrology in the next 5 years?

Bernd Hohenstein (Dresden):
Complement–mediated glomerular diseases

Andreas Linkermann (Dresden):
Cell Death in Renal Pathophysiology and Transplantation

Andrzej Więcek (Katowice):
Anaemia management in chronic kidney disease

Michał Nowicki (Łódź):
Chronic kidney disease - mineral bone disorder (CKD-MBD)

Marcin Adamczak (Katowice):
Should we reconsider diets for patients with chronic kidney disease?

Wojciech Załuska (Lublin):
Dialysis technology; evolution of a technique towards better patient care


SESSION 5: 12:00 - 14:15
Current demanding clinical task and new perspectives

Matthias Girndt (Halle):
80 year old fragile ESRD patient, treatment dilemmas: conservative, hemodialysis, peritoneal dialysis?

Alicja Dębska-Ślizień (Gdańsk):
When will I transplant 75 year old ESRD patient?

Christian Hugo (Dresden):
Rapid steroid withdrawal after renal transplantation: a favourite approach or risky for the patient?

Ondrej Viklicky (Praha):
Kidney allograft rejection; prospects for application of molecular pathology

Leszek Domański (Szczecin):
Emerging drugs for the treatment of renal transplant rejection

Awards for the best oral and poster presentations
YOUNG INVESTIGATORS FORUM
A panel of short oral presentations of original research by Young Researchers, also accompanied by a poster session.
Presenting authors of the accepted abstracts will have an accomodation provided by the organizers.
The best presentations will be awarded.


Abstract must be written in English and send to info@nefrologia.wroclaw.pl as:
- plain text,
- Microsoft Word document
- or pdf file.

The abstract file must include:
- the abstract title
- list of the authors (please underline the presenting author)
- authors' affiliations
- the abstract body limited to 500 words.

Abstract submission deadline: July 20, 2017REGISTRATION

The registration to the Symposium (not including the accomodation) is free of charge.

To register to the Symposium, please send an e-mail to info@nefrologia.wroclaw.pl providing:
- your title
- name & surname
- affiliations
- contact details with e-mail (mandatory)

In case of any doubts, please contact the Organizers at info@nefrologia.wroclaw.pl
or +48 71 7332520 (dr Katarzyna Kościelska)SYMPOSIUM VENUE

The Conference Center of The Best Westren Q Hotel, Zaolziańska 2, Wrocław, Poland

Oddział Dolnośląski Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego oraz Katedra Nefrologii i Medycyny Transplantacyjnej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu mają zaszczyt zaprosić na posiedzenie naukowo-szkoleniowe, połączone z wyborami nowych władz Oddziału, które odbędzie się w dniu 4 marca 2017 roku w Sali Wykładowej W-1 Wydziału Farmacji Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu (Borowska 211).
PROGRAM POSIEDZENIA - 4 marca 2017
Sala Wykładowa W-1 Wydziału Farmacji Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu (Borowska 211)

9:00 rejestracja

9:30 KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA

Rytuksymab w leczeniu pierwotnych i wtórnych kłębuszkowych zapaleń nerek.
prof. dr hab. Danuta Zwolińska

Mykofenolan mofetilu w leczeniu pierwotnych i wtórnych kłębuszkowych zapaleń nerek.
prof. dr hab. Magdalena Krajewska

Leczenie niedokrwistości w okresie przeddializacyjnym – kiedy? jak? dlaczego?
dr hab. Oktawia Mazanowska

Leczenie niedokrwistości u chorych dializowanych.
dr Katarzyna Madziarska

11:45 WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW DOLNOŚLĄSKIEGO ODDZIAŁU PTN

W związku z zaplanowanym wyborem nowych władz Oddziału, w razie nieobecności wymaganej liczby osób uprawnionych do głosowania, drugi termin Walnego Zgromadzenia ustala się na 4 marca 2017, godzina 12:00, w tym samym miejscu

Obiad ok. 13:15

Serdecznie zapraszamy licząc na Państwa udział w posiedzeniu,

prof. dr hab. Marian Klinger
dr hab. Oktawia Mazanowska


Zapraszamy do udziału w całorocznym kursie doskonalącym z listy CMKP *** PODYPLOMOWA SZKOŁA NEFROPATII *** zalecanym przez Konsultanta Krajowego dla osób specjalizujących się w dziedzinie nefrologii. Do udziału zapraszamy również lekarzy specjalizujących się w chorobach wewnętrznych i medycynie rodzinnej oraz ambitnych studentów medycyny.

Kurs odbywa się w czwartki, godz. 12.30 -13.30, w sali seminaryjnej Katedry i Kliniki Nefrologii i Medycyny Transplantacyjnej, ul. Borowska 213.

Program kursu na rok akademicki 2016/2017
KATEDRA I KLINIKA NEFROLOGII I MEDYCYNY TRANSPLANTACYJNEJ
Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
Borowska 213, 50-556 Wrocław
tel.: +71 733 25 00, +71 733 25 01, faks: +71 733 25 09
e-mail: klinef@am.centrum.pl
Kierownik: Prof. dr hab. Marian Klinger


USŁUGI MEDYCZNE

Klinika Nefrologii i Medycyny Transplantacyjnej zajmuje się kompleksową diagnostyką i leczeniem w zakresie:
• chorób nerek, zwłaszcza skojarzonych z chorobami tkanki łącznej i zaburzeniami układu odpornościowego (oddział dysponuje możliwością wykonania diagnostyki immunologicznej w szerokim zakresie)
• nadciśnienia nerko-pochodnego
• opieki nad chorymi przed i po przeszczepieniu nerek
• leczenia zabiegowego ostrej i schyłkowej niewydolności nerek w oparciu o hemodializy oraz dializy otrzewnowe
• wykonywania stałego dostępu naczyniowego dla celów leczenia nerkozastępczego (zespolenie tętniczo-żylne, cewniki ostre, cewniki permanentne)

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA


PRACOWNICY KLINIKI

Prof. dr hab. Maria Boratyńska, tel. +48 71 733 25 50
Prof. dr hab. Wacław Weyde, tel. +48 71 733 17 14
Prof. dr hab. Magdalena Krajewska, tel. +48 71 733 25 51

dr hab. Oktawia Mazanowska
dr Józef Penar
dr Waldemar Letachowicz
Tel. +48 71 7332548

dr Dorota Kamińska
dr hab. Mariusz Kusztal
dr hab. Mirosław Banasik
Tel. +48 71 733 25 43

dr Katarzyna Madziarska
lek. Barbara Penar
dr Grażyna Szymańska
Tel. +48 71 733 25 42

dr Sławomir Zmonarski
lek. Jan Penar
lek. Marcin Chuć
lek. Dagna Rukasz - urlop
Tel. +48 71 733 25 47

dr Magdalena Kuriata-Kordek
dr Ilona Dziemianko
dr Hanna Augustyniak-Bartosik
dr Małgorzata Zynek-Litwin
Tel. +48 71 733 25 52
dr Maria Magott-Procelewska
dr Katarzyna Jakuszko
dr Ewa Slowik-Czyż
lek. Zofia Bednarz - urlop
Tel. +48 71 733 25 41

lek. Tomasz Baran
lek. Maciej Kanafa
lek. Paweł Poznański
lek. Dorota Zielińska
lek. Katarzyna Nowańska
lek. Joanna Pondel - urlop
lek. Olumide Rowayie
lek. Anna Szymczak
Tel. +48 71 733 25 15

dr Tomasz Gołębiowski
dr Krzysztof Letachowicz
lek. Beata Strempska
dr Maciej Szymczak
Tel. +48 71 733 25 46


SEKRETARIAT:
Gabriela Bomba
+48 71 733 25 00

SEKRETARIAT MEDYCZNY:
Anna Tkaczyk
Hanna Zych
+48 71 733 25 05

LABORATORIUM SPECJALISTYCZNE
+48 71 733 25 20

dr Katarzyna Kościelska-Kasprzak
dr Marcelina Żabinska
mgr Marta Myszka
mgr Dorota Bartoszek
Małgorzata Kraus

REGIONALNY OŚRODEK KWALIFIKACJI DO PRZESZCZEPU NERKI

tel. +48 71 733 25 00, fax +48 71 733 25 09
e-mail: klinef@am.centrum.pl; rlb@neph.am.wroc.pl

Prof. dr hab. Maria Boratyńska, +48 71 733 25 50
dr hab. Oktawia Mazanowska, + 48 71 733 25 48