Klinika i Katedra Nefrologii i Medycyny Transplantacyjnej - nefrologia.wroclaw.pl

KONTAKT
Katedra i Klinika Nefrologii i Medycyny Transplantacyjnej
Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
Kierownik: Prof. dr hab. Marian Klinger
50-556 Wrocław, Borowska 213

Numery telefonów:
sekretariat +71 7332500
sekretariat medyczny +71 7332505
lada pielęgniarska (oddziały) +71 7332580
przychodnie przykliniczne +71 7331703
laboratorium Katedry i Kliniki Nefrologii i Medycyny Transplantacyjnej +71 7332520
fax +71 7332509

e-mail: klinef@am.centrum.pl (sekretariat)
e-mail: info@nefrologia.wroclaw.pl


DOLNOŚLĄSKI ODDZIAŁ POLSKIEGO TOWARZYSTWA NEFROLOGICZNEGO
50-556 WROCŁAW, BOROWSKA 213
RACHUNEK BANKOWY (składki członkowskie)
PBO BP SA 2/O WROCŁAW
03 1020 5242 0000 2902 0156 9623
13 września 2017
Zapraszamy do udziału w całorocznym kursie doskonalącym z listy CMKP *** PODYPLOMOWA SZKOŁA NEFROPATII *** zalecanym przez Konsultanta Krajowego dla osób specjalizujących się w dziedzinie nefrologii. Do udziału zapraszamy również lekarzy specjalizujących się w chorobach wewnętrznych i medycynie rodzinnej oraz ambitnych studentów medycyny.

Kurs odbywa się w czwartki, godz. 12.30 -13.30, w sali seminaryjnej Katedry i Kliniki Nefrologii i Medycyny Transplantacyjnej, ul. Borowska 213.

Program kursu na rok akademicki 2017/2018


*** ENTER THE SYMPOSIUM WEBSITE ***

Oddział Dolnośląski Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego oraz Katedra Nefrologii i Medycyny Transplantacyjnej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu mają zaszczyt zaprosić na posiedzenie naukowo-szkoleniowe, połączone z wyborami nowych władz Oddziału, które odbędzie się w dniu 4 marca 2017 roku w Sali Wykładowej W-1 Wydziału Farmacji Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu (Borowska 211).
PROGRAM POSIEDZENIA - 4 marca 2017
Sala Wykładowa W-1 Wydziału Farmacji Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu (Borowska 211)

9:00 rejestracja

9:30 KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA

Rytuksymab w leczeniu pierwotnych i wtórnych kłębuszkowych zapaleń nerek.
prof. dr hab. Danuta Zwolińska

Mykofenolan mofetilu w leczeniu pierwotnych i wtórnych kłębuszkowych zapaleń nerek.
prof. dr hab. Magdalena Krajewska

Leczenie niedokrwistości w okresie przeddializacyjnym – kiedy? jak? dlaczego?
dr hab. Oktawia Mazanowska

Leczenie niedokrwistości u chorych dializowanych.
dr Katarzyna Madziarska

11:45 WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW DOLNOŚLĄSKIEGO ODDZIAŁU PTN

W związku z zaplanowanym wyborem nowych władz Oddziału, w razie nieobecności wymaganej liczby osób uprawnionych do głosowania, drugi termin Walnego Zgromadzenia ustala się na 4 marca 2017, godzina 12:00, w tym samym miejscu

Obiad ok. 13:15

Serdecznie zapraszamy licząc na Państwa udział w posiedzeniu,

prof. dr hab. Marian Klinger
dr hab. Oktawia Mazanowska


KATEDRA I KLINIKA NEFROLOGII I MEDYCYNY TRANSPLANTACYJNEJ
Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
Borowska 213, 50-556 Wrocław
tel.: +71 733 25 00, +71 733 25 01, faks: +71 733 25 09
e-mail: klinef@am.centrum.pl
Kierownik: Prof. dr hab. Marian Klinger


USŁUGI MEDYCZNE

Klinika Nefrologii i Medycyny Transplantacyjnej zajmuje się kompleksową diagnostyką i leczeniem w zakresie:
• chorób nerek, zwłaszcza skojarzonych z chorobami tkanki łącznej i zaburzeniami układu odpornościowego (oddział dysponuje możliwością wykonania diagnostyki immunologicznej w szerokim zakresie)
• nadciśnienia nerko-pochodnego
• opieki nad chorymi przed i po przeszczepieniu nerek
• leczenia zabiegowego ostrej i schyłkowej niewydolności nerek w oparciu o hemodializy oraz dializy otrzewnowe
• wykonywania stałego dostępu naczyniowego dla celów leczenia nerkozastępczego (zespolenie tętniczo-żylne, cewniki ostre, cewniki permanentne)

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA


PRACOWNICY KLINIKI

Prof. dr hab. Maria Boratyńska, tel. +48 71 733 25 50
Prof. dr hab. Wacław Weyde, tel. +48 71 733 17 14
Prof. dr hab. Magdalena Krajewska, tel. +48 71 733 25 51

dr hab. Oktawia Mazanowska
dr Józef Penar
dr Waldemar Letachowicz
Tel. +48 71 7332548

dr Dorota Kamińska
dr hab. Mariusz Kusztal
dr hab. Mirosław Banasik
Tel. +48 71 733 25 43

dr Katarzyna Madziarska
lek. Barbara Penar
dr Grażyna Szymańska
Tel. +48 71 733 25 42

dr Sławomir Zmonarski
lek. Jan Penar
lek. Marcin Chuć
lek. Dagna Rukasz - urlop
Tel. +48 71 733 25 47

dr Magdalena Kuriata-Kordek
dr Ilona Dziemianko
dr Hanna Augustyniak-Bartosik
dr Małgorzata Zynek-Litwin
Tel. +48 71 733 25 52
dr Maria Magott-Procelewska
dr Katarzyna Jakuszko
dr Ewa Slowik-Czyż
lek. Zofia Bednarz - urlop
Tel. +48 71 733 25 41

lek. Tomasz Baran
lek. Maciej Kanafa
lek. Paweł Poznański
lek. Dorota Zielińska
lek. Katarzyna Nowańska
lek. Joanna Pondel - urlop
lek. Olumide Rowayie
lek. Anna Szymczak
Tel. +48 71 733 25 15

dr Tomasz Gołębiowski
dr Krzysztof Letachowicz
lek. Beata Strempska
dr Maciej Szymczak
Tel. +48 71 733 25 46


SEKRETARIAT:
Gabriela Bomba
+48 71 733 25 00

SEKRETARIAT MEDYCZNY:
Anna Tkaczyk
Hanna Zych
+48 71 733 25 05

LABORATORIUM SPECJALISTYCZNE
+48 71 733 25 20

dr Katarzyna Kościelska-Kasprzak
dr Marcelina Żabinska
mgr Marta Myszka
mgr Dorota Bartoszek
Małgorzata Kraus

REGIONALNY OŚRODEK KWALIFIKACJI DO PRZESZCZEPU NERKI

tel. +48 71 733 25 00, fax +48 71 733 25 09
e-mail: klinef@am.centrum.pl; rlb@neph.am.wroc.pl

Prof. dr hab. Maria Boratyńska, +48 71 733 25 50
dr hab. Oktawia Mazanowska, + 48 71 733 25 48