Klinika i Katedra Nefrologii i Medycyny Transplantacyjnej - nefrologia.wroclaw.pl

KONTAKT
Katedra i Klinika Nefrologii i Medycyny Transplantacyjnej
Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
Kierownik: Prof. dr hab. Marian Klinger
50-556 Wrocław, Borowska 213

Numery telefonów:
sekretariat +71 7332500
sekretariat medyczny +71 7332505
lada pielęgniarska (oddziały) +71 7332580
przychodnie przykliniczne +71 7331703
laboratorium Katedry i Kliniki Nefrologii i Medycyny Transplantacyjnej +71 7332520
fax +71 7332509

e-mail: klinef@am.centrum.pl (sekretariat)
e-mail: info@nefrologia.wroclaw.pl


DOLNOŚLĄSKI ODDZIAŁ POLSKIEGO TOWARZYSTWA NEFROLOGICZNEGO
50-556 WROCŁAW, BOROWSKA 213
RACHUNEK BANKOWY (składki członkowskie)
PBO BP SA 2/O WROCŁAW
03 1020 5242 0000 2902 0156 9623
50-556 Wrocław, Borowska 213, tel. +48 71 733 2543, Organizacja Pożytku Publicznego, KRS 0000229812
27 kwietnia 2018
Sukces Studentów z Koła Nefrologii na „VIII Międzynarodowej Studenckiej Konferencji Młodych Naukowców” we Wrocławiu!

Konferencja miała miejsce w dniach 5-7 IV 2018 r. we Wrocławiu i została zorganizowana przez Studenckie Towarzystwo Naukowe we Wrocławiu. II miejsce w sesji internistycznej zajęli Studenci z Koła Nefrologii
Michał Karcz, Piotr Olczyk, Artur Małyszczak i Dawid Wojtkowiak,
którzy zostali nagrodzeni za pracę
"Effect of long-term treatment with low doses of glucocorticosteroids on muscle strength among patients with chronic kidney disease"

Gratulujemy wszystkim Laureatom!


October 24, 2017
Dear Lecturers, Chairpersons and Participants,
it was a great pleasure for us to host You in Wrocław during the XXIII Polish-German-Czech Symposium "Modern Aspects of Nephrology and Hypertension". Thank You for being with us - the success of the symposium would not be possible without You!

October 24, 2017
Dear Young Investigators,
Thank you for submitting and presenting the results of your research. Please let us announce that the chairpersons of the sessions decided to award the following presentations for their quality and scientific significance:

Best oral presentations:

The TSP1 receptor CD47 protects from diabetic nephropathy – Florian Gembardt, Todor Tschongov, Anika Lüdemann, Manuela Brandt, Bernd Hohenstein, Nick Brown, Vladimir T. Todorov, Christian Hugo (Dresden, Germany)

The associations of forkhead box O3 gene (FOXO3) polymorphism with dyslipidemia in hemodialysis (HD) patients – Monika K. Świderska, Adrianna Mostowska, Paweł P. Jagodziński, Alicja E. Grzegorzewska (Poznań, Poland)

The expression of angiotensin II type 1 receptors (AT1R) in microcirculation of renal biopsy for cause might be significant – Agnieszka Sas, Mirosław Banasik, Piotr Donizy, Katarzyna Kościelska-Kasprzak, Dorota Kamińska, Oktawia Mazanowska, Magdalena Krajewska, Paweł Chudoba, Krzysztof Korta, Agnieszka Hałoń, Maria Boratyńska, Marian Klinger (Wrocław, Poland)

Best poster presentations:

Hantavirus infection in Europe – single centre experience – Petra Wurmová, Z. Hrušková, I. Vodičková, R. Ryšavá, V. Bednářová, D. Frausová, O. Zakiyanov, V. Tesař (Prague, Czech Republic)

Renal cell carcinoma biomarker research - a breakthrough or the beginning? – Joanna Mazurkiewicz, Krzysztof Pabisiak, Marek Myślak (Szczecin, Poland)

The role of hepcidin in progression of renal fibrosis – Ewa Mandziak, Yogesh M Scindia, Valentina Loi, Saleh Mohammad, Sundararaman Swaminathan (Wrocław, Poland & Charlottesville, USA)

Macrophage polarization is orchestrated by crosstalk of sodium with cold shock proteins – Johannes Steffen, Hannes Steffen, Peter R. Mertens (Magdeburg, Germany)

Congratulations!

*** ENTER THE SYMPOSIUM WEBSITE ***
13 września 2017
Zapraszamy do udziału w całorocznym kursie doskonalącym z listy CMKP *** PODYPLOMOWA SZKOŁA NEFROPATII *** zalecanym przez Konsultanta Krajowego dla osób specjalizujących się w dziedzinie nefrologii. Do udziału zapraszamy również lekarzy specjalizujących się w chorobach wewnętrznych i medycynie rodzinnej oraz ambitnych studentów medycyny.

Kurs odbywa się w czwartki, godz. 12.30 -13.30, w sali seminaryjnej Katedry i Kliniki Nefrologii i Medycyny Transplantacyjnej, ul. Borowska 213.

Program kursu na rok akademicki 2017/2018

Oddział Dolnośląski Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego oraz Katedra Nefrologii i Medycyny Transplantacyjnej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu mają zaszczyt zaprosić na posiedzenie naukowo-szkoleniowe, połączone z wyborami nowych władz Oddziału, które odbędzie się w dniu 4 marca 2017 roku w Sali Wykładowej W-1 Wydziału Farmacji Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu (Borowska 211).
PROGRAM POSIEDZENIA - 4 marca 2017
Sala Wykładowa W-1 Wydziału Farmacji Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu (Borowska 211)

9:00 rejestracja

9:30 KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA

Rytuksymab w leczeniu pierwotnych i wtórnych kłębuszkowych zapaleń nerek.
prof. dr hab. Danuta Zwolińska

Mykofenolan mofetilu w leczeniu pierwotnych i wtórnych kłębuszkowych zapaleń nerek.
prof. dr hab. Magdalena Krajewska

Leczenie niedokrwistości w okresie przeddializacyjnym – kiedy? jak? dlaczego?
dr hab. Oktawia Mazanowska

Leczenie niedokrwistości u chorych dializowanych.
dr Katarzyna Madziarska

11:45 WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW DOLNOŚLĄSKIEGO ODDZIAŁU PTN

W związku z zaplanowanym wyborem nowych władz Oddziału, w razie nieobecności wymaganej liczby osób uprawnionych do głosowania, drugi termin Walnego Zgromadzenia ustala się na 4 marca 2017, godzina 12:00, w tym samym miejscu

Obiad ok. 13:15

Serdecznie zapraszamy licząc na Państwa udział w posiedzeniu,

prof. dr hab. Marian Klinger
dr hab. Oktawia Mazanowska


KATEDRA I KLINIKA NEFROLOGII I MEDYCYNY TRANSPLANTACYJNEJ
Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
Borowska 213, 50-556 Wrocław
tel.: +71 733 25 00, +71 733 25 01, faks: +71 733 25 09
e-mail: klinef@am.centrum.pl
Kierownik: prof. dr hab. Marian Klinger


USŁUGI MEDYCZNE

Klinika Nefrologii i Medycyny Transplantacyjnej zajmuje się kompleksową diagnostyką i leczeniem w zakresie:
• chorób nerek, zwłaszcza skojarzonych z chorobami tkanki łącznej i zaburzeniami układu odpornościowego (oddział dysponuje możliwością wykonania diagnostyki immunologicznej w szerokim zakresie)
• nadciśnienia nerko-pochodnego
• opieki nad chorymi przed i po przeszczepieniu nerek
• leczenia zabiegowego ostrej i schyłkowej niewydolności nerek w oparciu o hemodializy oraz dializy otrzewnowe
• wykonywania stałego dostępu naczyniowego dla celów leczenia nerkozastępczego (zespolenie tętniczo-żylne, cewniki ostre, cewniki permanentne)

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA


PRACOWNICY KLINIKI

prof. dr hab. Magdalena Krajewska
magdalena.krajewska@umed.wroc.pl; tel. +48 71 733 25 51

prof. dr hab. Maria Boratyńska
tel. +48 71 733 25 50

prof. dr hab. Wacław Weyde
tel. +48 71 733 17 14

dr hab. Oktawia Mazanowska, prof. nadzw.
oktawia.mazanowska@umed.wroc.pl; tel. +48 71 733 25 48

2.43
dr hab. Dorota Kamińska
dr hab. Mariusz Kusztal
dr hab. Mirosław Banasik
Tel. +48 71 733 25 43

2.48
dr Józef Penar
dr Waldemar Letachowicz
Tel. +48 71 733 25 48

2.42
dr hab. Katarzyna Madziarska
dr Grażyna Szymańska
lek. Dorota Zielińska
Tel. +48 71 733 25 42

2.46
dr hab. Krzysztof Letachowicz
dr Tomasz Gołębiowski
dr Beata Strempska
dr Maciej Szymczak
Tel. +48 71 733 25 46

2.18
dr Hanna Augustyniak-Bartosik
dr Magdalena Kuriata-Kordek
dr Małgorzata Zynek-Litwin
lek. Katarzyna Nowańska
Tel. +48 71 733 25 52

2.41
dr Maria Magott-Procelewska
dr Katarzyna Jakuszko
lek. Ewelina Olczyk - urlop
lek. Zofia Bednarz - urlop

Tel. +48 71 733 25 41

2.47
dr Sławomir Zmonarski
lek. Dagna Rukasz
lek. Marta Gruszecka-Kienik
Tel. +48 71 733 25 47

2.43
lek. Tomasz Baran
lek. Paweł Poznański
lek. Anna Szymczak
Tel. +48 71 733 25 90

2.26
dr Olumide Rowayie
lek. Maciej Kanafa
lek. Aleksandra Musiała
lek. kamila Jędrzejak
lek. Natalia Królikowska
lek. Agnieszka Sas
lek. Joanna Pondel - urlop
Tel. +48 71 733 25 15


SEKRETARIAT:
Gabriela Bomba
+48 71 733 25 00

SEKRETARIAT MEDYCZNY:
Anna Tkaczyk
Hanna Zych
+48 71 733 25 05

LABORATORIUM SPECJALISTYCZNE
+48 71 733 25 20

dr Katarzyna Kościelska-Kasprzak
dr Marcelina Żabinska
dr Marta Myszka
mgr Dorota Bartoszek
Małgorzata Kraus

REGIONALNY OŚRODEK KWALIFIKACJI DO PRZESZCZEPU NERKI

tel. +48 71 733 25 00, fax +48 71 733 25 09
e-mail: klinef@am.centrum.pl; rlb@neph.am.wroc.pl

Prof. dr hab. Maria Boratyńska, +48 71 733 25 50
dr hab. Oktawia Mazanowska, + 48 71 733 25 48